Fiziksel Aktiviteler

Yoğun fiziksel aktivitelerde ve yoğun sınav temposunda destek
sağlar.